Privacy

Privacyverklaring Erik van Ommen en Atelier Brink 2

Via de website www.erikvanommen.nl en www.atelierbrink2.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Erik van Ommen vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking hou ik mij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat ik:
– duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
– de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– U eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
– Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u mijn websites gebruikt, kunt u de volgende persoonsgegevens achterlaten:

– Uw naam;
– Uw e-mailadres;

Doeleinden van verwerking
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van het versturen van een nieuwsbrief van Erik van Ommen en atelier Brink 2;
– het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website.

De nieuwsbrief wordt verzonden via Your Mailing List Provider Zie algemene voorwaarden
De website is gemaakt in WordPress Zie algemene voorwaarden
De website wordt gehost door Vevida. Zie algemene voorwaarden 

Bewaartermijnen
Ik  bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Ik bewaar gegevens zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw gegevens alleen om contact met u op te nemen en om uw vraag af te handelen.

Cookies
Ik maak geen gebruik van cookies.

Beveiliging
Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt mij bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via het contactformulier. Als u ontevreden bent over de manier waarop ik omga met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van je gegevens
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief via de unsubscribelink onderaan de nieuwsbrief.

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Erik van Ommen
Brink 2
9481 BE Vries
Tel: 0592 – 858 845 (ma t/m vr. van 09.00 – 17.00 uur)

Email: erikvanommen@home.nl

KVK: 01153275
BTW: NL1125.22.038.B.01
IBAN: NL40 INGB 0002586678

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.