Technieken

Videovoorbeelden van verschillendeĀ technieken die ik gebruik omĀ een vogel uit te beelden.
– Potlood (grote stern)
– Aquarel (ijsvogel)
– Acryl (kluut)
– Olieverf (grote stern)
– Sumie (aalscholver)
– Ets (grote stern)
– Houtsnede (kraanvogel)
– Brons (kluut)
– Installatie (jan van gent)